All in One Komputery to stosunkowo nowy projekt. Bez wÄ…tpienia jest dozwolone jÄ… okreÅ›lić mieszaninÄ™ laptopa dodatkowo komputera stacjonarnego, jakkolwiek, iÃ…¼ zawiesina widnieje trochÄ™ dziwne. Najprzód, widnieje to osobnik stacjonarna - nie sposób wtaszczyć go byle gdzie chcesz. Ponadto, gdyby kiedykolwiek, aby go przenieść, jest dozwolone owo poczynić Å‚atwiej aniÃ…¼eli w biegu na

pulpicie, i ponadto w jednym komputerów wymaga co niemiara skromniej miejsca. All in One Komputery sÄ… to maszyny z caÅ‚ego sprzÄ™tu wbudowane w monitor. Nie masz kurs 3d max Ã…¼adnych wielkich metalowym pudeÅ‚ku poniÃ…¼ej biurkiem, masz mniej kabli być moÃ…¼e takÃ…¼e odpowiadać do daleko wiÄ™cej miejsc kurs 3d max gospodarstwa domowego. Jest dozwolone nawet umieÅ›cić go na Å›cianie oraz przeistoczyć go w TELEWIZJA. Zmniejszyć miara okazjonalnie jest dobre w celu komputerów ogólnÄ… wydajność. Wolno fundnÄ…ć sobie kurs 3d max nadzwyczaj intrygujÄ…ce w 1 komputerów wspóÅ‚czeÅ›nie, jakkolwiek jeszcze nie sÄ… one przekazane gwoli zapalonych graczy plus pracy spoÅ›ród ciężkimi wideo aplikacji poprawy. Ich gÅ‚ównym celem widnieje egzystować w domu czwarta wÅ‚adza center, instrument muzyczny dla internetowych, komunikacji oraz pewne rutynowej pracy. NajpiÄ™kniejsze cechÄ… All in One Komputery to ekran dotykowy. ZdoÅ‚asz zaÅ‚atwić klawiaturÄ™ dodatkowo mysz w szafie, ale wrÄ™cz zbliÃ…¼yć siÄ™ do ekranu na Å›cianie dodatkowo przeciÄ…gania kurs 3d max elementów naokoÅ‚o niego palcami. Ikony istniejÄ… bardzo duÃ…¼e dodatkowo widoczne, wobec tego nawet starszy Nana przypadkiem dobrać siÄ™ spoÅ›ród maszynÄ… co koÅ„ wyskoczy. NaprawdÄ™ wierzÄ™, mam wymienione kilka przydatnych wiedzy spoÅ›ród różnych typów komputerów gwoli CiÄ™, i otóż masz milsze zrozumienie, czego potrzebujesz. Po wybraniu rodzaju na przyszÅ‚ość komputera wolno otrzymać wiadomość nieznacznie wiÄ™cej wiedzy na temat owego rodzaju i wyÅ‚owić idealny model. Jednym spoÅ›ród kluczowych metod do osiÄ…gniÄ™cia doskonaÅ‚ych plonów w CGI okluzji otoczenia (AO), dodaje ponadplanowÄ… gÅ‚Ä™biÄ™ do renderingu i dysponuje czysty obrazek, Ã…¼e jeden etap dalej. Istnieje parÄ™ różnych sposobów, by przebyć o dodawaniu AO aÃ…¼ do scen, atoli widnieje nadajÄ…cy siÄ™ rodzaj owo sprawić? Pierwsza oddÃ…ºwiÄ™k zawiera, Ã…¼e nie dysponuje "prawo" rozwiÄ…zanie na rzecz wszystkich projektu, jak mnogość rzeczy widnieje to przypadku kurs 3d max stwierdzenia, jaki spoÅ›ród nich najlepiej w danych okolicznoÅ›ciach. Faktycznie wiÄ™c z myÅ›lÄ… o tym myÅ›laÅ‚em, iÃ…¼ piszÄ™ raczej o metodach MyÅ›lÄ™, iÃ…¼ istniejÄ… najlepsze dodatkowo gdy, moim zdaniem, powinno siÄ™ ich stosować. TuÃ…¼ nim idziemy na te sposoby choć powinniÅ›my przejmować tego, co bodajÃ…¼e AO rzeczywistoÅ›ci. Zasadniczo Ambient Occlusion jest surowym globalne rozstrzygniÄ™cie oÅ›wietlenia, kto czyni, do tego stopnia winien otrzymać zasÅ‚anianie geometrii w oparciu jak "zamkniÄ™tych" (lub zablokowany) widnieje na mocy innych kurs 3d max geometrii. Cyklicznie sÅ‚yszaÅ‚em AO wymieniony w charakterze "zakamarek" shader plus pomaga myÅ›leć o tym w charakterze takie, de facto wszÄ™dzie tam, dokÄ…d powierzchnie speÅ‚niajÄ… osiÄ…gniesz cieniowania, gdyby obszar nie dysponuje guzik dookoÅ‚a niego owo bÄ™dzie biaÅ‚a barwa. Pierwotne metody: 3DS Max moÃ…¼e wygenerować efekt AO z wykorzystaniem dowolnego renderer, ale spoÅ›ród 1 WolÄ™ (plus jak dotÄ…d najbardziej doÅ›wiadczenie) jest Mental Ray. PodstawowÄ… metodÄ… dodawania AO aÃ…¼ do sceny z Mental Ray widnieje prosta: jednej. Tworzenie towaru psychicznego ray 2: PodÅ‚Ä…cz "Ambient / odblaskowe kurs 3d max Occlusion" shader do gniazda powierzchni 3: W ustawieniach shader "Ambient / odblaskowe Occlusion" odkryć "Maksymalna dystans opcji. Jest to niezwykle waÃ…¼ne, albowiem determinuje to, jak o wiele powierzchni bÄ™dzie "wyglÄ…dać" dla zgryzu - im mniejsza wartość pomniejszy swe cienie bÄ™dÄ…, im wiÄ™ksza pozytyw tym bardziej natężony stanie siÄ™. To rozÅ‚oÃ…¼enie stanie siÄ™ siÄ™ nie zgadzać siÄ™ w zaleÃ…¼noÅ›ci od sceny kurs 3d max plus co myÅ›lisz wyglÄ…da poprawnie, aliÅ›ci odnoÅ›nie do zasady-of-thumb pójdÄ™ spoÅ›ród 5-10mm dla bliska pro-mianowicie zdjęć, 90-100mm dla arch-mianowicie sceny i, w zaleÃ…¼noÅ›ci od odlegÅ‚oÅ›ci kamery, zdrowsze pejzaÃ…¼e itp. 4: Późniejszy odkryć rozÅ‚oÃ…¼enie próbek. Kontroluje kwant szumów w cieniach, ergo jeÃ…¼eli AO wyglÄ…da trochÄ™ poplamione wstawić wiÄ™kszÄ… koszt w 16 próbek jest wÅ‚ość w celu testu kurs 3d max Å›wiadczy, jakkolwiek do produkcji powoduje, powinno siÄ™ stanie siÄ™ siÄ™ go aÃ…¼ do 64 pięć: W koÅ„cu stale przeistoczyć ustawienie falloff do 0, 75, aliÅ›ci to ledwie osobiste upodobania, wolno go pozostawić przygotowany na jeden, jeÅ›liby chcesz. Po shader AO widnieje konfiguracjÄ…, musisz zastosować go aÃ…¼ do sceny. Najprostszym sposobem na mianowicie obyczaj "zastÄ…pić kurs 3d max materiaÅ‚" moÃ…¼liwość, jaka jest wobec "przetwarzanie" karcie okna ustawieÅ„ renderingu. Dosyć tego przeciÄ…gnÄ…ć tkanina psychicznego ray do gniazda artykuÅ‚u w części zastÄ…pić artykuÅ‚u plus upuść przykÅ‚ad w owÄ… stronÄ™, co stanie siÄ™ a wiÄ™c automatycznie zastosować tkanina AO aÃ…¼ do ogóÅ‚em na scenie, proste! Wolno zastosować materiaÅ‚ wybierajÄ…c caÅ‚ość na scenie oraz stosowania kraÅ„cowość dla wszystkich, atoli lepiej widnieje to zrobić z artykuÅ‚em przeistoczyć, na ksztaÅ‚t siÄ™ wstrzymać kaÃ…¼de bieÃ…¼Ã„…ce kurs 3d max ustawienia materiaÅ‚u i jest dozwolone po prostu poruszyć kraÅ„cowość AO od momentu gdy skoÅ„czysz. InnÄ… rzeczÄ… do zapamiÄ™tania jest owo, iÃ…¼ jeÃ…¼eli starasz siÄ™ owo do sceny juÃ…¼ teksturowane dodatkowo zapaliÅ‚ (co przewaÃ…¼nie posiada poÅ‚oÃ…¼enie), natomiast od tego czasu naleÃ…¼y stanie siÄ™ wykluczyć / porzucić wszystkie Å›wiatÅ‚a, wyÅ‚Ä…cz kontrolÄ™ ekspozycji MR, odwoÅ‚ać Å›rodowiska mapy, ustawienie Å›rodowiska na amfetamina i wyÅ‚Ä…czyć FG - otoczenia obliczania kurs 3d max okluzji nie wymaga oÅ›wietlenia, owo przez geometrii tylko do pracy, do tego stopnia cieniowanie powinno istnieć na scenie w taki sposób, posiadajÄ…ce jakÄ…Å› spoÅ›ród powyÃ…¼szych na ot tak pochrzanić. Wodotryski: Mamy w takim przypadku objÄ™te, kiedy to sprawić "czystÄ…" czyniÄ… AO z metody opisanej w górÄ™, atoli istniejÄ… niektóre pasztety spoÅ›ród tym, tak to zapewnia wam wysokie "poÅ‚Ä…czenie cieni", aliÅ›ci dlatego, Ã…¼e komplet jest czarno-biaÅ‚y kurs 3d max nie ma kolorów krwawienia spoÅ›ród materiaÅ‚ów, natomiast równieÃ…¼ od momentu poprzedniej opcji AO nie dysponuje rozwiÄ…zania oÅ›wietlenia (a jest czysto otoczenia) nie ma poÅ›rednich odbija Å›wiatÅ‚o... jakim sposobem rozkÅ‚adać ów problem? A wiÄ™c najpierw kaÃ…¼de nasze materiaÅ‚y sceny muszÄ… być MR Oraz & D maty - owo do pomyÅ›lenia dosyć trudne, ale w pierwotnym, podczas gdy dojdziesz aÃ…¼ do uÃ…¼ywania z nich i konfiguracji sceny spoÅ›ród ustawieniami kurs 3d max fizycznie odpowiednich dowiesz siÄ™, gdy wszechstronne sÄ…. W kaÃ…¼dy materiaÅ‚ wypada bÄ™dzie nakrÄ™cić opcje do grupy "efekty specjalne" natomiast tu przyuwaÃ…¼ysz ustawienie "Ambient Occlusion", niepowodzenie jest owo wÅ‚Ä…czone to bÄ™dzie miaÅ‚o implementacja okluzji otoczenia aÃ…¼ do towaru. Ustawienia te sÄ… podobne aÃ…¼ do alternatyw w AO, Ã…¼e masz opcjÄ™ kurs 3d max "próbki aÃ…¼ do kontroli jakoÅ›ci, a" max odlegÅ‚ość "ustawienie, jakkolwiek wolno wtedy pole wyboru, aby" uÃ…¼ywać kolorów z innych materiaÅ‚ów (dokÅ‚adnie AO), to jest opcja, jaka przynosi nam cienie odbijaÅ‚y przestrzeÅ„ niezadrukowana tak, co do zasady, mam to zaznaczone. WyÅ‚Ä…cznÄ… rzeczÄ… do sprawdzenia jest owo, iÃ…¼ "kolor cienia" widnieje przygotowany na "globalne otoczenia odcieÅ„ Å›wiatÅ‚a" - owo wywoÅ‚uje, Ã…¼e cienie generowane bÄ™dÄ… korzystać z globalnych ustawieÅ„ spoÅ›ród "Ã…Å¡rodowisko natomiast efekty" kartÄ™, a nie od chwili ustawieÅ„ na wyrób tkacki. UWAGA: Gdyby pracujesz na duÃ…¼ej scenie z potężnÄ… iloÅ›ciÄ… materiaÅ‚ów widnieje to dość grunt, iÃ…¼by ustawienia kurs 3d max AO prawo najsampierw, klikajÄ…c setki maty do dostrojenia ustawieÅ„ prawdopodobnie przetrwonić hobby aÃ…¼ do Ã…¼ycia! Jest niesÅ‚ychanie poÃ…¼yteczny wykÅ‚ady czynny na boku internetowej Joe Gunn oznacza siÄ™ 'Tweaker Material ", kto pozwala opisać zestawy materiaÅ‚ów (jakie dziaÅ‚ajÄ… w ten sam sposób co zestawy kurs 3d max selekcji), a od tego czasu sprawić zmian globalnych aÃ…¼ do nich. Sprawia on spoÅ›ród Standard, MR & D oraz V-Ray maty i jednoczeÅ›nie jest dozwolone wykonywać jeno ogólne zmiany do nich MR A & D, nie pozwala, aÃ…¼eby przeÅ‚Ä…czyć AO czyli wyÅ‚Ä…czyć i ustawić promieÅ„ (skrypt uÃ…¼ywa innej terminologii do naturalnych materiaÅ‚ów, w zasadzie promieÅ„ AO = max dystans). Nie sposób zestawić takie kwestii jak jakość próbkowania na nieszczęście atoli w poniÃ…¼szym przypadku chciaÅ‚bym pozostawić go na 16, niektórzy czyniÄ…, by widzieć gdzie istniejÄ… tematy spoÅ›ród haÅ‚asem, oraz nastÄ™pny ustaw kurs 3d max szczególnych maty dobrze.